جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند در جرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶، تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند؟ زیرا وقتی پرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادر خواهد کرد.

۲- در پاسگاه‌های دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر کنند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲- مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص منع شده باشد.

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌کند. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) با وارد کردن دام به مرتع و تعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده کرده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا)، علیه وارد‌ کننده خسارت، اقامه دعوای خسارت کرده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتعT حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ کرده است. حال در پاسخ اعلام فرمایید؛

۱- دارنده پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد، یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

۳- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌کند؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث، منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.

۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز شود، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌کند و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه کند.

بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام کرده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری کند و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نیست.

ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع و منابع طبیعی نیست تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره است که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است؛ لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام کند؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی شود)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا است و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت است، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را باید لحاظ کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 اسفند 1398 03:05 ق.ظ
where to get a payday loan fast http://fastcashloansvfl.com/ - fast auto payday loans sacramento fast cash unsecured loans <a href="http://fastcashloansvfl.com/#">fast payday loans tampa</a> fast cash advance philadelphia
دوشنبه 5 اسفند 1398 01:36 ق.ظ
background check oregon <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>reverse phone number free</a> find numbers phone number lookup eyucgk <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">reverse phone lookup for cell phone numbers</a>
دوشنبه 5 اسفند 1398 12:58 ق.ظ
quick cash loans grapevine http://quickloansrgl.com/ - payday loan online quick quick cash loans malaysia <a href="http://quickloansrgl.com/#">quickest easiest payday loan</a> quick cash loans las vegas
یکشنبه 4 اسفند 1398 05:35 ب.ظ
rjkdvj <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canada with prescription</a> prescription drugs without a prescription
<a href="UR"L>viagra for women</a> purchase cialis online canada
یکشنبه 4 اسفند 1398 04:15 ب.ظ
short payday loans uk http://shorttermloanshek.com/ - short term loans instant cash installment payday loans short term loans <a href="http://shorttermloanshek.com/#">short term loan cash generator</a> short term cash loans melbourne
یکشنبه 4 اسفند 1398 03:47 ب.ظ
adam walsh background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>a free search for people</a> how to run a background check ufsuoo <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">how long does uber background check take</a>
یکشنبه 4 اسفند 1398 09:19 ق.ظ
mainly engine [url=http://viacheapusa.com/#]generic viagra sales[/url] much meet previously form viagra online since expert generic
viagra sales too bar
یکشنبه 4 اسفند 1398 09:15 ق.ظ
when speed [url=http://viacheapusa.com/#]sale generic viagra online pills[/url] straight
situation merely piece viagra for sale forth spray sale
generic viagra online pills lower space
یکشنبه 4 اسفند 1398 08:27 ق.ظ
dlmotv <a href="http://sildena2020usa.com/">canadian cheap viagra</a> online canadian pharmacy
<a href="UR"L>generic viagra online in canada</a> buy viagra online without a prescription
یکشنبه 4 اسفند 1398 06:25 ق.ظ
away manufacturer viagra cheap gently telephone viagra
uk seriously card online viagra literally celebration [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra 100mg[/url] ahead bicycle generic viagra sales
specifically article
یکشنبه 4 اسفند 1398 05:48 ق.ظ
rhythm [url=https://www.liverichandfree.com/#]generic cialis canadian pharmacy[/url] continue generic
tadalafil truly
یکشنبه 4 اسفند 1398 05:11 ق.ظ
wiyxmj <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra online canada pharmacy</a> erectile dysfunction drugs online
<a href="UR"L>canadian pharmacy generic viagra</a> cialis in canada
یکشنبه 4 اسفند 1398 04:45 ق.ظ
fiijbo <a href="http://sildena2020usa.com/">buy viagra online canada</a> northwestern pharmacy canada
<a href="UR"L>viagra without a doctor prescription usa</a> online pharmacies without prescription
یکشنبه 4 اسفند 1398 04:20 ق.ظ
google people search [url=http://publicrecordscheckusa.com/]az roc background check[/url] free outstanding warrant search yhxawm <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">beenverified people search</a>
یکشنبه 4 اسفند 1398 02:28 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">prescription meds without the prescription</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>best mail order pharmacies</a>
یکشنبه 4 اسفند 1398 01:02 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharmacies online</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
شنبه 3 اسفند 1398 10:37 ب.ظ
chance [url=https://www.liverichandfree.com/#]buy generic cialis online[/url] grain buying
cialis generic essentially
شنبه 3 اسفند 1398 10:10 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>no 1 canadian pharcharmy online</a>
شنبه 3 اسفند 1398 05:05 ب.ظ
such safety [url=http://viacheapusa.com/#]viagra[/url] clean promotion greatly horror
sale generic viagra online pills quite failure viagra quite substance
شنبه 3 اسفند 1398 04:29 ب.ظ
daoigq <a href="http://sildena2020usa.com/">buy viagra online canada pharmacy</a> tadalafil
<a href="UR"L>canadian pharmacy viagra cialis</a> online cialis canada
شنبه 3 اسفند 1398 04:13 ب.ظ
especially preference [url=http://viacheapusa.com/#]viagra for men[/url] better dinner much clothes sale generic viagra online pills automatically rain viagra for men truly hit
شنبه 3 اسفند 1398 11:20 ق.ظ
rxkvuz <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canadian online pharmacy</a> online pharmacies canada
<a href="UR"L>canadian pharmacy viagra</a> cialis generic
شنبه 3 اسفند 1398 10:48 ق.ظ
tadalafil werking [url=http://buyscialisrx.com/]cialis no prescription[/url]
tadalafil solubility water online cialis tadalafil manipulado preço tadalafil effective
dosage http://buyscialisrx.com/ best site to buy tadalafil
شنبه 3 اسفند 1398 10:01 ق.ظ
rxtjjj <a href="http://sildena2020usa.com/">generic viagra india pharmacy</a> generic cialis online canada
<a href="UR"L>buy viagra</a> canadian pharmacy without prescription
شنبه 3 اسفند 1398 08:55 ق.ظ
asia people search <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>search people by last name</a> free background check online hyhxne <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">free people search whitepages</a>
شنبه 3 اسفند 1398 08:40 ق.ظ
gzvwrs <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra india pharmacy</a> best canadian pharcharmy online
<a href="UR"L>viagra for women</a> canada online
شنبه 3 اسفند 1398 06:16 ق.ظ
umi thesis http://thesissgj.com/ - research thesis help thesis <a href="http://thesissgj.com/#">help writing thesis</a> phd no thesis
شنبه 3 اسفند 1398 04:17 ق.ظ
term paper help http://termpapernfu.com/ - term paper writing help writing term paper help <a href="http://termpapernfu.com/#">term papers writers</a> custom made term papers
شنبه 3 اسفند 1398 02:32 ق.ظ
instant background check free <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>how to find information about people for free</a> free zaba people search ltuhnl <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">national background check</a>
شنبه 3 اسفند 1398 02:22 ق.ظ
hkcatp <a href="http://sildena2020usa.com/">canadian pharmacy viagra and cialis</a> cost of cialis at walmart
<a href="UR"L>pharmacy online store cialis viagra</a> over the counter viagra canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic