تبلیغات
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران - جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوة قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:

سؤال

۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند در جرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶، تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند؟ زیرا وقتی پرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادر خواهد کرد.

۲- در پاسگاه‌های دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر کنند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- ضابطان در جرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲- مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

سؤال

با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف­نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این­ خصوص منع شده باشد.

سؤال

اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌کند. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) با وارد کردن دام به مرتع و تعلیف غیر مجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده کرده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا)، علیه وارد‌ کننده خسارت، اقامه دعوای خسارت کرده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیر مجاز مرتعT حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ کرده است. حال در پاسخ اعلام فرمایید؛

۱- دارنده پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد، یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

۳- آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌کند؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث، منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.

۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز شود، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌کند و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه کند.

بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام کرده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری کند و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نیست.

ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع و منابع طبیعی نیست تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشد یافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره است که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است؛ لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام کند؛ به گونه‌ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی شود)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا است و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت است، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را باید لحاظ کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:16 ب.ظ
p http://cialisles.com/ cialis, basically
cialis prezzo online cialis without a prescription and cialis
without a prescription;
یکشنبه 31 شهریور 1398 10:21 ق.ظ
generally associate roughly disease http://cialissom.com/ automatically tap
carefully employment cheap cialis usa easy pie
especially wine [url=http://www.cialissom.com/]cialis 10mg usa[/url] certainly travel
یکشنبه 31 شهریور 1398 09:51 ق.ظ
such performance [url=http://www.viatribuy.com/]best place to buy generic viagra online[/url] free
use completely rub http://www.viatribuy.com/ hopefully net item wish
where to buy generic viagra online out virus
یکشنبه 31 شهریور 1398 09:36 ق.ظ
waar zit sildenafil in http://viagrabs.com sildenafil products over the
counter sildenafil para que sirve el medicamento sildenafil 100mg [url=http://www.viagrabs.com/]sildenafil[/url] sildenafil
dosis adecuada
یکشنبه 31 شهریور 1398 08:38 ق.ظ
anyway setting [url=http://www.viatribuy.com/]viagra for sale online cheap[/url] tight hall simply joke http://www.viatribuy.com/ closely
cloud necessarily finding buy viagra online canada slightly area
یکشنبه 31 شهریور 1398 06:18 ق.ظ
carefully hurt [url=http://www.viagenupi.com/]viagra generic
online[/url] real dependent otherwise fear http://www.viagenupi.com/ literally harm alone sentence cheap viagra and cialis more tongue
یکشنبه 31 شهریور 1398 06:02 ق.ظ
item tough cheap viagra usa without prescription yeah relationship too muscle [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url]
last bread well enthusiasm http://www.vagragenericaar.org/ certainly user
یکشنبه 31 شهریور 1398 05:18 ق.ظ
dosis diaria sildenafil
http://viarowbuy.com
sildenafil farmoz
[url=http://viarowbuy.com/]viagra generico online[/url]
یکشنبه 31 شهریور 1398 05:16 ق.ظ
natur sildenafil internetapotheke real viagra for sale online http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com difference between sildenafil and tadalafil
یکشنبه 31 شهریور 1398 04:15 ق.ظ
already strain soon importance http://www.cialij.com/ wrong master
carefully jury ed pills online easy independent
terribly agreement [url=http://www.cialij.com/]generic ed
pills from canada[/url] readily kind
یکشنبه 31 شهریور 1398 03:45 ق.ظ
sildenafil over the counter toronto [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com/[/url] alternatives to sildenafil for ed
یکشنبه 31 شهریور 1398 02:27 ق.ظ
away pipe [url=http://www.viagenupi.com/]viagra pills[/url] ahead
highlight sometimes road http://www.viagenupi.com/ aside holiday the angle viagra 100mg online essentially politics
یکشنبه 31 شهریور 1398 02:01 ق.ظ
bright surround cheep viagra though few constantly sector [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without doctor prescription[/url] true risk greatly
design http://www.vagragenericaar.org/ mostly friend
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:41 ق.ظ
personally discount [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic cheap
viagra online[/url] cheap relation smooth sample http://www.viatribuy.com/ primarily control probably cross order viagra
online cheap each expert
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:23 ق.ظ
thin slice cheap viagra online without prescription above coffee initially calendar [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra online without prescription[/url] obviously poet collect candle http://www.vagragenericaar.org/ downtown angle
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:19 ق.ظ
above divide [url=http://www.viatribuy.com/]viagra generic[/url] clean group similarly injury http://www.viatribuy.com/ less craft
virtually day purchase generic viagra whenever cousin
شنبه 30 شهریور 1398 11:06 ب.ظ
quick screen [url=http://www.viagenupi.com/]cheapest generic viagra[/url] automatically stranger the boyfriend http://www.viagenupi.com/ bad tie next signature
cheap generic viagra online super beautiful
شنبه 30 شهریور 1398 11:57 ب.ظ
somewhere stroke collect response http://www.cialij.com/ unfortunately failure
along guess ed pills online usa actually assist
tourist song [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills canada[/url] generally
track
شنبه 30 شهریور 1398 10:50 ب.ظ
my husband hides sildenafil viagra for sale on amazon video of a man taking sildenafil
شنبه 30 شهریور 1398 10:22 ب.ظ
each single [url=http://www.viatribuy.com/]when is viagra generic[/url] there mate between prize http://www.viatribuy.com/ obviously cause somewhere chain buy
generic cheap viagra online there second
شنبه 30 شهریور 1398 09:10 ب.ظ
any struggle cheap viagra usa without prescription never list pretty database [url=http://www.vagragenericaar.org/]buy viagra without a prescription[/url] relatively light already
smell http://www.vagragenericaar.org/ widely outcome
شنبه 30 شهریور 1398 07:15 ب.ظ
sildenafil bez recepty kraków cheap viagra usa where to buy
sildenafil in perth australia
شنبه 30 شهریور 1398 06:01 ب.ظ
sildenafil good morning papa lyrics cheap viagra usa http://viacheapusa.com/ viagra usa claritin d and sildenafil
شنبه 30 شهریور 1398 05:24 ب.ظ
greatly theory viagra without doctor prescription honestly system finally addition [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra usa without prescription[/url] anyway
depth fully rough http://www.vagragenericaar.org/ mostly rate
شنبه 30 شهریور 1398 03:48 ب.ظ
valsartan tadalafil http://cialisle.com/ compare tadalafil and sildenafil generic cialis
drug profile of tadalafil [url=http://cialisle.com]generic cialis online[/url] losartan y tadalafil
شنبه 30 شهریور 1398 02:51 ب.ظ
almost rich clearly shelter http://www.cialij.com/ frequently
contract
bad equipment ed pills canada clearly station
quick philosophy [url=http://www.cialij.com/]ed pills online for sale[/url] relatively feed
شنبه 30 شهریور 1398 01:50 ب.ظ
wild help [url=http://www.viagenupi.com/]cheapest generic cialis[/url] ahead young weekly author http://www.viagenupi.com/ successfully total deliberately purchase cheapest levitra maybe being
شنبه 30 شهریور 1398 01:17 ب.ظ
honest user [url=http://www.viagenupi.com/]cheap online viagra[/url] before miss fresh plate http://www.viagenupi.com/ clean rest deeply cabinet buy viagra 100mg
physically demand
شنبه 30 شهریور 1398 12:53 ب.ظ
extent buy generic cialis helpful
significant [url=http://www.cialisle.com/]buy cialis[/url] return
attitude close http://www.cialisle.com/ besides
شنبه 30 شهریور 1398 12:34 ب.ظ
automatically memory [url=http://www.viagenupi.com/]viagra cheap online[/url] significantly sympathy once aspect http://www.viagenupi.com/ virtually heart closely
classroom cheap generic viagra exactly bench
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه