جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
استقلال كانون مهم است یا استقلال وكیل؟ واقعا كدام یك مهم‌تر است؟ به تعبیر فلسفی آیا استقلال كانون دارای ارزش ذاتی یا استقلالش دارای ارزش عرضی است؟ پاسخ به این پرسش  نه تنها می تواند اهمیت استقلال را هویدا سازد بلكه، دارای این استعداد است كه ادبیات حاكم بر این بحث را جهت توجیه اقتدارگرایان، تغییر دهد.


نوشته های بسیاری در مذمت عدم استقلال كانون و مدح استقلال آن منتشر شده است.چنانچه از برخی اظهار نظر ها و عبارت رایج «استقلال كانون» بر می‌آید، استقلال كانون دارای «ارزش ذاتی» است؛ به این معنا كه استقلال كانون فی نفسه و فی الذات مهم و دارای ارزش است. در تایید این دیدگاه می‌توان به  ظاهر ماده یك لایحه استقلال كانون وكلا كه مقرر می دارد«موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» است، استناد كرد. با این تحلیل و برداشت مقدماتی «نفی استقلال كانون وكلا» قابل توجیه است. چه، كانون‌های وكلا همانند موسسات مالی یا اصناف یا واحدهای تولیدی هستند؛ حال روزی قانونگذار بنا به دلایلی نحوه اداره و شیوه راهبری آن‌را در اختیار خود اعضا قرار داده و اكنون همان قانونگذار، بنا به مصالح و تغییر شرایط و مقتضیات در صدد استرداد حق اعطایی است. 
  نقش وكلا در فرآیند دادرسی
بر اساس سوگندنامه وكلا وكیل خداوند را گواه قرار می دهد «همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننماید...» به این ترتیب، هدف عالی از وكالت رعایت قوانین، كمك به استقرار عدالت و احقاق حق است. برای نیل به  این هدف عالی ابزارهایی لازم است .
از لحاظ حقوقی نقش وكیل در فرآیند رسیدگی در قوانین اساسی، آیین دادرسی مدنی،آیین دادرسی كیفری ،قانون وكالت و... مورد بررسی قرار گرفته است. طبق موازین داخلی و بین المللی  وكلا به همراه قضات ومقامات دادسرا، یكی از اركان و ستون‌هایی هستند كه حقوق بشر و قواعد حقوقی به‌وسیله ایشان راهبری می شود. وكلا نقش اساسی در حمایت از حقوق بشر و تضمین دادرسی عادلانه ایفا می‌كنند. به عنوان مثال وكلانقش خطیری جهت مقابله با بازداشت های خودسرانه دارند. افزون بر این وكلا در وضعیت ممتازی قراردارند تا قانونگذار ملی را به‌عنوان واضع قواعد بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوقی  به چالش بكشند. اسناد بین المللی فراوانی به نقش و اهمیت وكلا، لزوم دادرسی عادلانه و خصوصا لزوم استقلال وكلا(همانند استقلال قضات) می پردازد. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (١٩٨٥میلان) ‌،اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، اصول اساسی درباری نقش وکلا( مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – کوبا ٢٧ آگوست تا ٧ سپتامبر ١٩٩٠) و اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلااشاره كرد.
برای شروع به بحث فرازی از مقدمه اصول اساسی درباره نقش وکلای سازمان ملل را به عنوان مبدأ آغاز شناسایی یك تفكر بیان می داریم ؛طبق این فراز:«جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین كه حق تمام ابنا ی بشر است... لازم است همه اشخاص دسترسی موثری به خدمات حقوقی كه از سوی«حرفه حقوقی مستقل»  ارائه می شود، داشته باشند.»اگر بخواهیم به طور روشن این فراز را تحلیل كنیم ناچار هستیم گزاره های بدیهی و غیر قابل انكاری را بیان كنیم.
گزاره نخست، هدف از حمایت، همان حمایت از حقوق اشخاص است:مراد از حقوق تمامی حق هایی است كه شخص اعم از حقیقی(بشر) و حقوقی دارای آن است. 
اگر نگاهی به قوانین جزایی، تجاری و مدنی و.. .بیندازیم به روشنی در خواهیم یافت كه این قوانین در جهت شناخت و حمایت از این حقوق ایجاد شده اند. مثلا در قوانین جزایی قتل در جهت حمایت از حق حیات و سرقت در جهت حمایت از حقوق مالی افراد است. در قوانین موضوع حقوق خصوصی نیز نظام مسئولیت مدنی(طبق ماده١قانون مسئولیت مدنی) جهت حمایت از همه حقوق قانونی مثل حقوق مالی و معنوی ایجاد شده است. نظام عریض و طویل قراردادها نیز همین اهداف را پیگیری می‌كند.
   نیاز به دادرسی منصفانه
همچنین جهت احقاق حقوق تضییع شده نیاز به دادرسی منصفانه است. هر انسان معاصری از اهمیت و جایگاه نظام قضایی آگاه است. نظام قضایی آخرین ملجاء ستمدیدگان و كسانی است كه حقوق شان تضییع شده است. نظام قضایی باید ضامن همه حقوق افراد باشد.احقاق حق میسر نمی‌شود مگر اینكه دادرسی به نحو منصفانه و عادلانه ای برگزار شود: از اصول دادرسی عادلانه می‌توان از  اصل برائت، اصل علنی بودن دادگاه‌ها،اصل بی طرفی و از همه مهم‌تر اصل حق داشتن وكیل یاد كرد.
جهت تحقق این دو گزاره یعنی حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آن در فرآیند دادرسی منصفانه «استقلال وكیل» نقش اساسی  را بازی می‌كند. وكیل همانند مقام‌های قضایی باید دارای استقلال باشد؛یعنی بدون ترس از مواخذه و آزادانه و فارغ از هر گونه محدودیت‌ها بتواند از حقوق موكل(شخص) دفاع كند. به تعبیر روشن‌تر، استقلال وكیل دارای ارزش ذاتی است. بر خلاف استقلال كانون وكلا كه دارای ارزش ابزاری یا عرضی است. استقلال كانون برای نیل به اهداف عالی‌تری چون استقلال وكیل و برگزاری دادرسی عادلانه تعبیه شده است.
جهت اثبات صحت گفتار و استدلال به مقدمه  اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین‌المللی وکلا  اشاره می‌كنیم. در این مقدمه ضمن تاكید بر گزاره‌های فوق به نقش استقلال وكیل اشاره می شود:« استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقای حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه  است و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. » 
در ادامه ماده 17 اصول فوق‌الذكر نیز مقرر می دارد : «کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند.ارکان ، قوانین و هیأت مدیره آنها باید به طور کاملا" آزادانه توسط اعضای خود ( وکلای دادگستری ) بدون دخالت هیچ گونه شخص و اركان خارجی انتخاب شود.»
  استقلال وكیل نفی استقلال كانون نیست
 بر خلاف برداشت ابتدایی كه قائلان به نفی استقلال كانون وكلا دارنداستقلال كانون وكلا هرچند فی نفسه دارای ارزش ذاتی نیست اما از آنجایی‌كه استقلال این نهاد متضمن استقلال وكیل است دارای ارزش است. چه استقلال وكیل متضمن اصول اساسی مورد حمایت قانون اساسی است. بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به:... قسط و عدل. بر همین اساس دولت به مفهوم عام  موظف است برای نیل به اهداف  مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را به كار بندد: طبق بند های ٧و١٤ این اصل به ترتیب تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی  و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه جزو  وظایف دولت است. تضمین حقوق و آزادی‌ها و ایجاد امنیت قضایی عادلانه میسر نیست مگر با رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه. همان گونه كه ذكر شد، یكی از اصول این دادرسی مربوط به حق داشتن وكیل مستقل است.پس می توان گفت اصل استقلال وكیل(همانند اصل استقلال قضات) ضمن اینكه از روح قانون اساسی قابل برداشت است فقدان آن خللی در پیگیری وظایف حكومت نیز تلقی می شود. در آخر پیشنهاد می شود جهت تنویر اهمیت موضوع، به جای استفاده از اصطلاح «استقلال كانون وكلا‌»از عبارت «استقلال وكیل» استفاده شود.

منبع: قانون/

وحید قاسمی عهد/ وكیل پایه یك دادگستری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو