جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
جلسه بیست و یکم هیأت مدیره دوره 29، ساعت 9/10 روز سه شنبه 29/04/95 با حضور آقایان..


دکترحسین آبادی- دکتر آذربایجانی- جندقی- دکتر محمدنبی- دکتر علیزاده طباطبایی- دکتر آقایی- دکتر کوشا- طالع- دکتر کامیار- سردارزاده- مصباح- کمیلی- جندقی و دکتر نجفی توانا تشکیل شد. آیاتی از قرآن تلاوت و صورتجلسه مورخ 28/04/95 قرائت و تصویب شد.

دکتر علیزاده طباطبایی: روز دوشنبه 28/04/95 در مورد بعضی از قضات دیوانعالی کشور محل اشتغال خارج از تهران تعیین شده که خلاف رویه است.

آقای جندقی: قضاتی که بعد از سی سال یا 40 سال قضاوت پروانه می گیرند به ویژه قضات دیوانعالی کشور رویه بوده که در تهران پروانه بگیرند.

دکتر نجفی توانا: رأی گیری شده و باید طبق مصوبه و بعد از مدت مقرر مطرح شده است.

دکتر کامیار: سال قبل چنین روزهایی مرحوم دکتر فرض پور از بین ما رفت. ایشان فرد شجاعی بود امیدوارم در جهت اهداف کانون همانند ایشان عمل کنیم. در مورد مالیات از زحمات آقای رئیس و آقای غفاری و سایر دوستانی که زحمت کشیدند تشکر می کنم.

دکتر کوشا: افرادی که در کمیسیون ها انتخاب می شوند یا افرادی هستند که تمایلی ندارند و یا تحقیق لازم درمورد عملکرد ایشان نشده است. مثل کمیسیون حقوق بشر، افرادی که در دوره قبل حضور نداشتند مجدداً انتخاب شده اند. لذا لازم است برای هر کمیسیونی که می خواهیم انتخاب کنیم، دبیر کمیسیون گزارشی از نحوه حضور و فعالیت ایشان ارائه شود.

آقای دکتر حسین آبادی: در مورد انتخاب محل اشتغال، با قبول مطالب جناب جندقی در مورد سابقه قضات، باید این نکته را درنظر داشت که حوزه های کشوری و قضات آنها فراوان هستند و اگر قرار باشد همه در تهران باشند مشکل خواهیم داشت.

آقای مصباح: مصوبه هست که در اینگونه موارد بعد از شش ماه مجدداً مطرح شود.

دکتر کامیار: مصوبه دیگری داریم که در صورتی که سابقه قاضی موردنظر مثبت و خوب باشد با درخواست 3 عضو هیأت مدیره قابل طرح مجدد است.

آقای طالع: روز گذشته درخواستی با 3 امضا تقدیم شد آئین نامه نحوه تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون ها در مورد سابقه 3 سال وکالت برای عضویت در کمیسیون ها لغو شود.

دکتر حسین آبادی: کمک وکلا به کانون مستلزم عضویت در کمیسیون نیست، افرادی در کانون همکاری دارند که عضو هیچ کمیسیونی نیستند.

دکتر نجفی توانا: برای رعایت ضوابط باید توجه شود. در شرایطی که مصوبات قبلی را روشن کرده، باید تا اعتبار مصوبه رعایت شود. در مورد تعیین 600 نفر ظرفیت، تبلیغاتی علیه کانون انجام می شود. بهتر است توضیحی در این مورد داده شود.

دکتر حسین آبادی: مصاحبه انجام شده و تیتر هم شده که دو نماینده دادگستری با 1000 نفر و 800 نفر مخالفت کرده اند.

دکتر کامیار: تشخیص اینکه ایرادی به مذاکرات وارد است و یا پیشنهادی فوری است یا خیر با رئیس کانون است. اما اینکه سه نفر از اعضا موضوعی را برای بررسی مطرح کنند، باید در جلسه طرح شود و تشخیص آن با رئیس است.

دکتر حسین آبادی: اگر موضوعی مسبوق به سابقه باشد، نیازی به طرح فوری نیست. اما اگر فاقد سابقه و تصمیم و امری فوری باشد، باید طرح و اتخاذ تصمیم شود.

-        سپس جلسه وارد دستور شد.

دستور 1- انتخاب اعضای کمیسیون روابط عمومی

دکتر آذربایجانی: افرادی را که اعضای هیأت مدیره انتخاب می کنند ضوابط شکلی را در مورد ایشان رعایت کنند.

دکتر کوشا: باید دبیر کمیسیون ها حضور داشته باشند تا گزارش عملکرد خود را ارائه دهند.

دکتر نجفی توانا: در انتخاب باید به کانون فکر کنیم نه به جناح. افرادی باید انتخاب شوند که پرچم جناحی را زمین بگذارند و به مصالح کانون بیندیشند.

دکتر آذربایجانی: در انتخاب های قبلی کسانی را انتخاب کردیم که وقتی به نوشته های ایشان در فضای مجازی مراجعه می شود، به این نتیجه می رسیم که نباید کاری به ایشان ارجاع شود. به علاوه دلیل غیبت اعضای کمیسیون ها بعضاً مشکلاتی است که در کمیسیون وجود دارد.

سپس تعداد اعضای کمیسیون روابط عمومی : 17 نفر تعیین شد.

(دکتر مالکی در ساعت 10/10 وارد شد.)(آقای دکتر پورنوری ساعت 10/20 وارد شد.)

تصویب شد: در موردی که هیأت مدیره وارد دستور شده چنانچه عضو اصلی وارد شود، حق رأی با عضو علی البدل حاضر از ابتدای دستور جلسه خواهد بود.

سپس رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه آقایان و خانم ها: نوشین مجدزاده (11 رأی)، محمد شیوایی- بشرا امانی (9 رأی)، آرام عارف- محمود اورعی و علیرضا حسینی (8 رأی)، لیدا رضایی- رضا بادامچی- فریبا غلامی- عبداله خاتمی فر (7 رأی)، مریم قزوینی- مریم رهنما- دلارام نیکدل- شقایق محمدی- مریم اقبالیان- فهیمه پاشایی اطهر- آزیتا پولادوند     (6 رأی) انتخاب شدند.

دستور 2- کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55

اتخاذ تصمیم در مورد ادغام نظارت و بازرسی با ماده 55:

آقای مصباح: در گذشته ها این دو کمیسیون با هم بود اما به دلیل تفاوت در اساس کار از یکدیگر جدا شدند. با توجه به پدیده کار چاق کنی و مؤسسات غیرقانونی، باید کمیسیون 55 را فعال تر کرد.

دکتر محمدنبی: بحث نظارت و بازرسی مربوط است به اعمال وکلا و کارآموزان و کار بسیار زیادی دارد در استان ها و در تهران کارهای فراوانی انجام شده و هنوز ادامه دارد. در ماده 55 فعالیت باید توسعه پیدا کنند. ادغام این دو مقوله با هم اشتباه است.

دکتر آذربایجانی: ذات رفتار دو کمیسیون مباینتی با هم ندارد. کمیسیون ماده 55 فعالیت زیادی نداشته و اگر این دو ادغام شوند از تکثر کمیسیون ها جلوگیری می کند.

دکتر مالکی: وظیفه نظارت و بازرسی بررسی تخلفات در حوزه حرفه وکالت است و محدوده عملش گسترده است و در زیرمجموعه نظارت ها مواجه می شود با تظاهر به وکالت. طبیعی است که در بررسی مربوط به عملکرد وکلا، برخورد با موارد تظاهر به وکالت نیز می تواند انجام شود و باید با ادغام این دو، کمیسیون را فعال و تقویت کرد.

در مورد ادغام رأی گیری شد با هفت رأی تصویب شد.

در مورد تعداد اعضای کمیسیون:

آقای سردارزاده: اعضا محدود باشند وکلا و کارآموزان در کنار کمیسیون باشند.

دکتر کامیار: با توجه به تراکم تخلفات، لازم است حداقل یکصد نفر انتخاب شوند.

دکتر مالکی: ذات کار کمیسیون نظارت و بازرسی با کمیسیون های دیگر متفاوت است. قلمرو کار این کمیسیون تمام حوزه کانون وکلا است.

آقای مصباح: کمیسیون باید کار را مدیریت کند و نباید تعداد افزایش داده شود نهایتاً جمع تعداد دو کمیسیون انتخاب شوند.

آقای کمیلی: تعداد باید محدود باشد و دبیر کمیسیون با هماهنگی با نایب رئیس مربوط تعدادی از وکلا و کارآموزان را شناسایی و امور اجرایی را به ایشان بسپارند.

دکتر نجفی توانا: کمیسیون نظارت و بازرسی ضابط کانون است و با توجه به حجم کار 50 نفر لازم است.

نهایتاً رأی گیری و تعداد اعضای کمیسیون 21 نفر تصویب شد.

سپس رأی گیری شد و نتیجتاً آقایان و خانم ها: صنم صباغی- مرتضی خلیلی- امیر سجادی- فاطمه رستمی (10 رأی)، افسانه گرشاسبی- محمد صحرایی- سوسن رحیم زاده (9 رأی)، هومن قشلاقی آذر- خسرو عبقری- حمزه تندرو- مجید خدابخشی- حسین رهبر- رضا توکلی طرقی (8 رأی)، آزاده نجفی (7 رأی)، بکتاش منوچهری- فرهاد      تقی پور- امید اسماعیل تهرانی- صادق مددی- علیرضا جعفرزاده- سعید باقری- کمال قبادی(6 رأی) انتخاب شدند.

دستور 3- کمیسیون فرهنگ و هنر

تعداد اعضا 15 نفر تصویب شد.

رأی گیری و آقایان و خانم ها:جواد طوسی- فرزاد قربانی(12 رأی)، شهرام مهاجر(11 رأی)،مجیدسلمانی- صادق فتح الهی (8 رأی)- هاله کیایی- شادی حسینی- مجید براتی- حسین مرکزی (7 رأی)، نرگس شاکری- جواد بابایی- مریم هاشم پور- یاسر یزدان پناه (6 رأی)، شهین حاجیان- سحر صمدی (5 رأی) انتخاب شدند.

دستور 4- کمیسیون امور بین الملل:

تعداد اعضای کمیسیون 15 نفر تعیین شدند.

رأی گیری و خانم ها و آقایان: لعیا جنیدی- منصور وفایی- پروین محمدی (10 رأی)، شکوه حسین آبادی (9 رأی)، رضا معتمدی- رضا یزدانی- ابراهیم بیک زاده (8 رأی)،مجتبی کزازی- ژینوس شریف رازی- اسفندیار آبنوس- بهزاد ساعدی بناب (6 رأی)، امیر ساعد وکیل- نوبان فشندی- غلام نبی فیضی چکاب (5 رأی) انتخاب شدند. در مورد نفر پانزدهم بین دارندگان 4 رأی که ده نفر بودند به اسامی زیر مجدداً رأی گیری شد: محمدرضا شاکری- گلاره عبداله پور- عبداله جهان بین- صابر نیاورانی- عباس کوچ نژاد- مهران محمودی- شاپور دولتشاهی- بهاره عمرانی راد- حسین میرشاکی- امین پاشاامیری. در نتیجه آقای حسین میرشاکی با شش رأی انتخاب شد.

دستور بعدی مطرح شد و صدور پروانه برای 70 نفر از قبولی های آزمون 94  تصویب شد.

جلسه در ساعت 13/40 خاتمه یافت.

مشروح مذاکرات و مصوبات بیست و دومین جلسه هیات مدیره دوره بیست و نهم :

جلسه بیست و دوم هیأت مدیره دوره 29، ساعت 9 صبح روز یکشنبه 03/05/95 با حضور آقایان دکتر    حسین آبادی- مصباح- دکتر آذربایجانی- دکتر مالکی- دکتر علیزاده طباطبایی- غفاری- دکتر آقایی- دکتر کامیار- طالع- سردارزاده- پورنوری و کمیلی تشکیل و رسمیت اعلام شد. آیاتی از قرآن تلاوت و صورتجلسه بیست و یکم قرائت و تصویب شد.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: روز پنجشنبه 31/04/95 جلسه مجمع صندوق برگزار شد، مسائلی مطرح شد و آقای سنجر فخری از سوی کانون مرکز برای بازرسی معرفی و به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

بعداز ظهر روز 5 شنبه با یکی از مدیران مالیاتی ملاقات و مذاکراتی داشتیم. چند نفر از همکاران نیز حضور داشتند مذاکراتی در مورد مالیات وکلا و مالیات مربوط به کانون به عمل آمد و مجموعاً جلسه خوبی بود.

سپس دستورات جلسه مطرح شد.

دستور 1-

آقای مصباح: در مورد دستور اول قبلاً اتخاذ تصمیم شده که کاراموزان مرکز و در این دوره کارآموزان یزد اجازه شرکت مجدد در آزمون 95 دارند. چون یزد مستقل شده، کارآموزان آن کانون فرقی با دیگر کانون ها ندارند و تسری اجازه به آنها محملی ندارد.

دکتر کامیار: تسری اجازه به کارآموزان یزد فلسفه ای داشت که هنوز هم وجود دارد و به همین دلیل برگشت از آن، درست نیست.

دکتر حسین آبادی: استدلال آنها این است که عضو کانون مرکز بوده اند و در انتهای دوره از کانون مرکز جدا شده اند و خواهان شمول مصوبه هستند.

(آقای جندقی ساعت 9/30 وارد شد.)

دکتر مالکی: وقتی کانونی مستقل می شود همه جانبه است و کانون دیگر اجازه دخالت در امور کانون دیگر را ندارد. ضمناً اجازه ما به نوعی ممکن است موجب تضییع حقوق کانون یزد شود مگر اینکه یزد از ما بخواهد.

آقای کمیلی: این امر دخالت در امور دیگر کانون ها نیست. کانون مرکز برای شرکت در سهمیه خود در سال 95 اتخاذ تصمیم می کند.

دکتر آقایی: به هنگام تصویب این نکته در مورد کانون یزد و کارآموزان آن کانون مورد توجه قرار گرفته و با علم به موضوع اتخاذ تصمیم شده است. مصوبه حاکی از شمول مصوبه به کارآموزان یزد بوده است.

آقای مصباح: بحث دخالت نیست بحث تبعیض است. این امر از این جهت مطرح شده است. این امتیاز در مورد سایر کانون ها نیز اعمال نشده است.

آقای کمیلی: در سال های 89 و 91 که کانون های کرمان و البرز مستقل شدند، کارآموزان همه کانون ها اجازه داشتند با شرایط مساوی در آزمون شرکت کنند و مصوبه امسال در مورد یزد، اولین نوع از این مصوبه است.

دکتر مالکی: اظهارنظرهای متفاوتی شد. در سال های 89 ، 91 و 92 که کانون یزد قرار نبوده مستقل شود. تبعیض در مورد یک کانون موضوعیتی ندارد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود بهتر است از طریق اتحادیه و هماهنگ شود.

نهایتاً تصویب شد : کارآموزان کانون یزد اجازه دارند در آزمون سال 95 همانند کارآموزان کانون مرکز شرکت کرده و از امتیاز مشابه استفاده کنند.

(آقای دکتر نجفی توانا ساعت 9/40 وارد شد.)

دستور 2-

آقای مصباح: در مورد ظرفیت تکمیلی توضیح دادند. دو گروه هستند که به جای آنها ذخیره باید تعیین شود کارآموزانی که مجدد قبول و انتخاب شده اند و دسته دوم غایبان که باید به جای ایشان از ذخیره ها استفاده شود.

دکتر نجفی توانا: اول باید تاریخ تعیین شود. در مورد  ایثارگران باید به گونه ای عمل شود که جداگانه پذیرش شوند و از سهمیه عادی کم نشود.

دکتر کامیار: اگر 78 نفر را پذیرش کنیم قطعاً نفر 78 نمره ای دارد که منجر به پایین تر شدن نمره قبولی ایثارگران خواهد شد. در نتیجه این ظرفیت تکمیلی در سهمیه ایثارگران نیز باید تأثیر بگذارد.

دکتر آقایی: در مورد تعدادی که کارآموز بوده اند و حالا محل اشتغالشان جابجا می شود، افراد ذخیره جایگزین می شدند. لذا لازم است در مورد گروه اول جداگانه تصمیم گیری شود.

آقای کمیلی: پذیرش ایثارگران علاوه بر سهمیه اعلامی خلاف صریح قانون است. چون معدل حداقل 7 برای پذیرش ایثارگران اعمال می شود، پذیرش از ذخیره ها تأثیری در افزایش تعداد ایثارگران نخواهد داشت.

آقای سردارزاده: پیشنهاد آقای دکتر نجفی به عدالت نزدیک تر است.

تصویب شد : به قبول شده های غایب آزمون 94 مدت یک ماه مهلت داده می شود که برای تکمیل پرونده و انجام اقدامات قانونی مراجعه کنند. مراتب به نحو مقتضی باید به ایشان ابلاغ شود.

دستور 3 – کمیسیون ترفیعات

در مورد تعداد اعضای کمیسیون بحث و تبادل نظر به عمل آمد و با توجه به ضرورت تشکیل قانونی کمیسیون و نوع کار، تعداد اعضا 5 نفر تصویب شدند.

رأی گیری و نتیجتاً آقایان غلامعلی امیری (10 رأی)، محمود زرگرانی و جمشید وحیدا (9 رأی)، سارا حدیدی (6 رأی)، نوبت دوم از بین آقایان فرامرز زمانی سلیمی- علی نصیری درونکلا- ناصر کشمیری- آقایان ناصر کشمیری و علی نصیری درونکلا (5 رأی) به عنوان اعضای کمیسیون ترفیعات انتخاب شدند.

دکتر پاسبان: درخواستی به امضای 8 نفر از اعضای هیأت مدیره تقدیم شده موضوع آن رأی علی البدل ها است تقاضا این بود که قبل از شروع به انتخاب کمیسیون ها مطرح شود.

دکتر حسین آبادی: بعد از انقضای شش ماه باید مطرح شود.

آقای دکتر مالکی در اعتراض به اخراج همکار (آقای اسعدی نژاد) جلسه را ترک کرد. (ساعت 10/15)

(آقای دکتر علیزاده طباطبایی با اجازه رئیس جلسه را ترک کرد ساعت 10/30)

دکتر حسین آبادی: اخراج آن همکار مستند به ماده 9 آئین تشکیل جلسات بوده است.

دکتر نجفی توانا: در مورد نامه 8 نفر از اعضای هیأت مدیره در مورد مصوبه مربوط به عضو علی البدل نیازی به انتظار شش ماهه برای طرح دوباره نیست و انتظار شش ماهه مربوط به پرونده های صدور است. بهتر است این پیشنهاد در همین جلسه مطرح شود تا از هرگونه شائبه جلوگیری شود.

دکتر حسین آبادی: سابقه نشان داده در ادوار گذشته که با حضور 7 عضو اصلی یا 7 عضو اصلی و علی البدل و در غیاب اعضای اصلی، علی البدل ها حق رأی نداشته اند. با توجه به پیشنهادی که رسیده و روالی که هست طبق مصوبه لازم الاجرای فعلی علی البدل های حاضر در غیاب اعضای اصلی بر اساس رأی و ترتیب اولویت حق رأی دارند.

آقای مصباح: من اعتقاد به اولویت دادن به عضو علی البدل دارای رأی بیشتر داشتم. بعد از این مصوبه به این اعتقاد رسیده ام که علی البدل ها را نادیده گرفته ایم و تدوین کنندگان آئین نامه خواسته اند علی البدل ها از شرایط مساوی برخوردار باشند.

نهایتاً تصویب شد : حق رأی علی البدل ها همانند روش سابق بر اساس ترتیب حضور در جلسه هیأت مدیره و مبنای محاسبه ساعت 8 صبح ساعت شروع به کار اداری است.

دستور 4- کمیسیون آموزش:

دکتر نجفی توانا: با توجه به ظرفیت هایی که کمیسیون دارد و هماهنگی هایی که باید با دانشکده و کمیسیون کارآموزی دارد، لازم است تعداد حداکثری لحاظ شده و پانزده نفر انتخاب شوند.

آقای مصباح: کمیسیون آموزش وظیفه ای دارد که آموزش وکلا و کارآموزان دارد و لازم است بین کمیسیون آموزش و کارآموزی هماهنگی های بیشتری به عمل آید لذا پیشنهاد این است که کمیسیون آموزش زیر مجموعه کمیته الف باشد.

دکتر آقایی: نظام آموزشی در کانون پاره پاره است. ایده تجمیع سه بخش کارآموزی، کمیسیون آموزش و دانشکده خوب است و نتیجه مثبتی خواهد داشت.

تعداد اعضای کمیسیون آموزش شانزده نفر تصویب شد.

سپس رأی گیری به عمل آمد و خانم و آقایان: امیرفرهاد حنیف زادگان- مازیار طاطایی (9 رأی)، طهمورث بشیریه- محمد شاه محمدی (8 رأی)، مانوش منوچهری (8 رأی)، رامین وفاتبار- سهیل نظری- بابک شید (7 رأی)، امین پاشا امیری- جواد عباسی- مهدی یوسفی صادقلو (6 رأی)، شهروز شکرایی- سیامک پاکباز- مریم دهقان- میترا حسینیان- معصومه خلعت آبادی فراهانی (5 رأی) انتخاب شدند.

دستور 5- کمیسیون داوری

تعداد اعضا هفده نفر تعیین شد.

(آقای دکتر محمدنبی در ساعت 11/45 وارد شد.) (آقای دکتر علیزاده طباطبایی ساعت 12 وارد شد.)

رأی گیری و خانم ها و آقایان: عبداله جهان بین- محمد اختراعی صناعی (9 رأی)، پروین کریمی- احمد خاکپور (8 رأی)، آزاده ریاحی- حسن رسولی (7 رأی)، یداله صادقی- هوشنگ پوربابایی- حکیمه انصاری- علی اصغر صحراییان- فرید نیک پی- شهره اسفندیارپور- محمد صلح چی- لیلا سلطانی (5 رأی)، بهاره پیکار اصل-سرمه بوذرجمهری- ایرج خالصی (4 رأی) انتخاب شدند.

دستور 6- کمیسیون جوانان

تعداد اعضا 22 نفر تعیین شد.

رأی گیری و خانم ها و آقایان: شراره ابطحی- شیما زندجو- حمیده قانع(10 رأی)، ناهید اسفندانی- معصومه داوری(9  رأی)، حسین حسن پور (8 رأی)، فائزه دلفان آذری- محمدعلی عباسی- وحید رادمنش- شاهین پزشک زاد- ابوالفضل غلامی- رامین آل محمد (7 رأی)، مهدی نصیرنیا- فاطمه ادواری- سمیه طالبی- رامتین خوشنودی فر- سپیده خیری- معصومه اکبریان طبری (6 رأی)، محمد صابری- المیرا شیخی- شبنم احمدی- آینا رنگچیان (5 رأی) انتخاب شدند.

جلسه در ساعت 13/20 خاتمه یافت.


منبع: کانون مرکز

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو