جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان
بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیرهدوره 29 در ساعت 9/15 روز یکشنبه 10/05/95با حضور آقایان دکتر حسین آبادی- دکتر آذربایجانی- دکتر محمدنبی- دکتر علیزاده طباطبایی- غفاری فردوئی- دکتر کوشا- دکتر آقایی- طالع- دکتر کامیار و کمیلی تشکیلو رسمیت جلسه اعلام شد.
(آقای دکتر نجفی توانا ساعت 9/25 وارد شد.)

ابتدا آیاتی از قرآن تلاوت وسپسصورت جلسه مورخ 05/05/95قرائت شد و به تصویب رسید.

پیش از دستور:

دکتر حسین آبادی: اعضای کمیسیون ها انتخاب شدند. عده ای از متقاضیان برای تعدادی از کمیسیون ها اعلام آمادگی کرده بودند و انتخاب نشدند. مثل آقای سجاد سلیمی که برای کمیسیون ورزش انتخاب نشده اما اعلام شده که فرد مؤثری بوده است. اضافه شدن ایشان به کمیسیون ورزش رأی گیری شد با اکثریت آرا پذیرفته شد.

آقای کمیلی: این روش درستی نیست اگر قرار است اعضای کمیسیون ها تکمیل شوند باید بعد از تشکیل کمیسیون ها و شروع به کار ایشان و بعد از بررسی انجام شود.

دکتر آذربایجانی: این رویه درستی نیست که بدین ترتیب انتخاب شود. ایشان چه ترجیحی بر دیگران دارد.

دکتر نجفی توانا: ایشان شایسته حضور در کمیسیون ورزش بوده، اما ایراد آقای کمیلی درست است.

(آقای جندقی در ساعت 9/40 وارد شد.)

آقای جندقی: در جلسه هفته گذشته به هنگام انتخاب اعضای کمیسیون کارآموزی من به خانم شالی رأی دادم و نام ایشان شاکری خوانده شده است.

دکتر کامیار: در جلسه قبل مصوبه ای تفسیر شد که نه موضوع آن نیاز به تفسیر داشت و نه تفسیر اساساً درست بود. حکم قضیه کاملاً واضح بود و تفسیر در واقع ابزاری بود برای بی قانونی.در مورد کمیسیون ها روشمان درست نبود. افرادی باید انتخاب می شدند که نشدند و افرادی که شایسته نبودند انتخاب شدند. شیوه انتخاب کمیسیون ها باید اصلاح شود. پیشنهاد می کنم آئین نامه ای برای انتخاب اعضای کمیسیون ها تدوین و اجرا شود. ضمناً چند کمیسیون دیگر باقی مانده که باید در دستور جلسه های بعدی قرار گیرد. کمیسیون کارآفرینی، مالیاتی، انفورماتیک و بانوان.

آقای غفاری: در مورد موضوع خانم شالی با توجه به اینکه آقای جندقی اعلام کردند که رأیشان به خانم شالی بوده، آیا رأی شماری نسبت به ایشان قابل تجدیدنظر است؟

دکتر مالکی: با توجه به اقداماتی که انجام شده و  اینکه نام شاکری نداشتیم به نظرم ایشان شش رأی داشته و باید رأی گیری در مورد کسانی که شش رأی آورده اند، تجدید شود.

دکتر محمدنبی: در مورد خانم شالی باید مجدداً رأی گیری شود.

دکتر کامیار: رأی گیری مخفی بوده و آرا نیز معدوم شده و طرح مجدد قضیه موضوعیتی ندارد.

دکتر نجفی توانا: در جلسات بیرون از کانون که ممکن است تعهداتی به عهده هیأت مدیره گذاشته شود لازم است هیأت مدیره در جریان باشد. در دوره های قبل معمولاً اینگونه موارد قبلاً مطرح و اتخاذ تصمیم می شد و گزارش آن نیز به اطلاع هیأت مدیره می رسید.

در مورد خانم شالی نکته آقای دکتر کامیار درست است اما چون نام نزدیک دیگری نبود، پیشنهاد می کنم یک نفر به کمیسیون کارآموزی اضافه شود یا در مورد شش رأی ها دوباره رأی گیری شود.

دکتر حسین آبادی: در این موارد قبلاً اتخاذ تصمیم شده، موارد دیگری نیز اسامی به همین نحو به اشتباه نوشته شده بود که به حساب نیامد.

سپس ساعت 10/05 جلسه وارد دستور شد. دستور فوری به تشخیص رئیس مطرح شد.

دکتر مالکی: در آگهی آزمون باید اعلام شود کسانی که سر فصل های رشته حقوق را نگذرانده اند حق شرکت ندارند. این مطلب در دستور شورای نظارت بر آزمون اسکودا است. لطفاً نظر هیأت مدیره را اعلام فرمائید.

دکتر نجفی توانا: ملاک ما مدرک تحصیلی داوطلبان است. مدارکی که عنوان حقوق ندارند،باید برای انطباقش گروهی را مأمور کنیم.

آقای جندقی: هیچ جای قانون از عناوین غیرحقوق و حقوق اسلامی استفاده نکرده است.

دکتر حسین آبادی: آیا تصریح کنیم، کسانی که مدارک مصرح در ماده 2 را ندارند، نباید ثبت نام کنند.

آقای غفاری: بدون قید در قانون آمده است که دانشنامه حقوق لازم است پس شامل همه می شود.

دکتر آقایی: مراکز علمی کاربردی دارای گرایش هستند. آنجا هم عنوان مدرک لیسانس حقوق است ولی گرایش هم اضافه می شود مثلاً کیفری، ثبت و ... البته اگر کاردانی آنها مرتبط باشد، مجازند در آزمون شرکت کنند.

دکتر مالکی: 2 راه حل مطرح است. 1- موکول کردن بررسی مورد به مورد به آینده یعنی پس از آزمون. 2- در آگهی اعلام شود که صرفاً کسانی که سرفصل مصوب کارشناسی حقوق را گذارنده اند حق شرکت دارند.

آقای کمیلی: در مورد رشته های معادل، وزارت علوم قبلاً اعلام نظر کرده است که چه رشته هایی معادل حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی است. در سال 76 هنگام تصویب ماده 2 قانونگذار نظرش دوره کارشناسی حقوق بوده است نه اینکه داوطلب دوره کاردانی غیرمرتبط را به اتمام رسانده و سپس کارشناسی ناپیوسته حقوق را بخواند. بررسی قبل از ثبت نام بسیار سخت است و سازمان سنجش هم زیر بار این تکلیف نمی رود که مدارک را بررسی کند. ولی پس از قبولی هنگام ثبت نام این اقدام مقدور و عملی است. حداکثر 15-10 نفر ممکن است مشمول باشند.می توانیم از آنها تعهد بگیریم که صدور پروانه منوط به ارائه مدرک معادل حقوق است که سر فصل ها طبعاً مورد توجه قرار می گیرد.

دکتر حسین آبادی: متن ماده 2 قانون کیفیت در آگهی ثبت نام درج شود. ولی موقع ثبت نام از قبول شده ها از ایشان تعهد بگیریم که گواهی بیاورند. در آگهی هم این مطلب قید شود.

دکتر آذربایجانی: آقای مالکی از وجود طرح وکالت که به مجلس تقدیم شده است، اطلاعی دارید؟

دکتر مالکی: نمایندگان مجلس جدید، طرح وکالت را در این دوره به مجلس تسلیم کرده اند که البته آن طرح حاصل زحمات ما بوده است و مورد تأیید است. البته لایحه وکالت هم بعداً به کمیسیون خواهد رفت و حاصل کار، ترکیبی از اینها خواهد بود. در مجلس قبل هم این طرح اعلام وصول شد.هم لایحه و هم طرح در دستور کار قرار گرفت. در مرکز پژوهشها هم هر دو مورد بررسی شد. طرح وکالت که 193 ماده است عمدتاً با نظر کانون ها نوشه شده است و سال ها کار کرده اند البته نکاتی هم در آن هست که مورد نظر ما نیست.

دکتر نجفی توانا: خوب است نامه ای بنویسیم که در خصوص طرح نظراتی داریم که در زمان مناسب اعلام خواهیم کرد.

دکتر مالکی: در حال حاضر در اسکودا در حال تنظیم متن جدیدی هستیم که بهترین متن موجود است.

سپس دستورات نقل و انتقال و صدور متقاضیان مطرح شد و جلسه ساعت ... تمام شد.


بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور اعضای امضاکنندگان زیر تشکیل گردید. در ابتدای جلسه پس از قرائت آیاتی از کلام اله مجید صورت جلسه بیست و چهارمین جلسه مطالعه و تصویب شد.

دکتر حسین آبادی: در ساعت 1/5 بعدازظهر امروز جلسه ای (شورای تشکل ها) در تالار اقبال خواهیم داشت. چهارشنبه (فردا) هم جلسه ای در خصوص دیدار اعضای هیأت مدیره با اعضای کمیسیون های کانون در بعدازظهر خواهیم داشت.

آقای جندقی گزارشی در مورد ساختمان دادند که شرح آن ضمیمه صورتجلسه خواهد شد با این توضیح که در حال حاضر فقط گودبرداری مطرح است و پس از آن مرحله به مرحله پیش می رود.

سپس آقای دکتر حسین آبادی توضیح دادند که ما برای زیر همکف 5 طبقه خواهیم داشت ولی کانون کارشناسان 8 طبقه.

دکتر نجفی توانا: با توجه به اینکه حدود 9 میلیارد به صندوق بدهکار هستیم، با احترام به نظر کمیسیون ساختمان، باید بررسی کنیم که آیا ساختمان را بسازیم یا خیر. چون موضوع ادغام در پیش است آیا صلاح هست این مخارج را بکنیم؟ نظر کارشناسی قبلی و فعلی هر دو بررسی شود و تصمیم گیری شود. در مورد آقای جعفری (مشاور مالیاتی) باید گفت که ایشان کمک های خوبی می کند و بهتر است قرارداد ایشان تمدید شود. سومین مطلب اینکه برخی از دوستان که برای دو کمیسیون انتخاب شده اند بهتر است یکسان باشد و برای همه به یک صورت تصمیم گیری شود.

دکتر مالکی: قبلاً عرض کرده بودم که کلیت این طرح مورد تأیید ما نیست ولی به هر حال موضوع لایحه جامع وکالت هم مطرح است. کانون مرکز بحث ماده 2 را اعمال می کند. قرار شد شرایط عمومی همان ماده 2 باشد ولی برخی نکات دیگر ممکن است بین کانون ها متفاوت باشد. البته صورت جلسه شد ولی تصویب نهایی در شورای اجرایی خواهد بود.

دکتر آقایی: در مورد ساختمان باید بگویم که این امکان وجود دارد که ما هم مثل کانون کارشناسان اقدام کنیم ولی پولی به شهرداری نمی پردازیم.

آقای سردارزاده: دوره قبل با احداث ساختمان مخالفت شد چون اولاً 40 میلیارد را نمی توانیم بپردازیم ثانیاً نتیجه چه خواهد شد؟ و قرار شد که در فکر معاوضه باشیم نه ساخت. در مورد طرح هم ایراداتی هست.

دکتر محمدنبی: طرح مجلس را در اختیار دارم که اگر بخواهید تکثیر شود و در اختیار همگی دوستان قرار گیرد.

دستور جلسه:

دکتر حسین آبادی: اعضای کمیسیون نقل و انتقال پیشنهاد داده اند که مبالغ مربوط به انتقال (تقاضای انتقال) افزایش یابد برای کارآموزی 2 میلیون ریال، انتقال موقت یک میلیون تومان، دایم هم یک میلیون تومان. قبلاً برای همه 150 هزار تومان بوده است. (در نتیجه موضوع با امضای سه نفر اعضای محترم این کمیسیون جزو دستور جلسه قرار گرفت.)

دکتر نجفی توانا: باید یک تجدیدنظر کلی در مورد همه هزینه ها (حق عضویت و حق انتقال) صورت بگیرد.

آقای جندقی: (موافق) باید بین وکلایی که تقاضای انتقال دایم می کنند با آنها که تقاضای انتقال موقت دارند تفکیک کنیم.

آقای کمیلی: در حال حاضر مبلغ پرداختی برای تقاضای انتقال چه دایم چه موقت یکسان است.

آقای غفاری: آیا ما مجوز داریم که برای این چنین تقاضاهایی مبلغی از متقاضیان بگیریم؟

دکتر نجفی توانا: برخی انتقالات مثل انتقال به تبع همسر مطابق آئین نامه است. این مبلغ از طرف آنها هم باید پرداخت شود؟

دکتر حسین آبادی: بله این مبالغ برای ثبت نام است.

رأی گیری شد و پیشنهاد کمیسیون محترم انتقالات با 7 رأی تصویب شد. تقاضا ضمیمه صورتجلسه است.

تقاضای دیگری از طرف سه نفر از اعضای هیأت مدیره برای قرار گرفتن در دستور جلسه آمده است. با توجه به این که از فردا تا آخر مرداد جلسات هیأت مدیره تعطیل خواهد بود. تقاضای سه نفر از اعضای هیأت مدیره این است که در مورد ساختمان و اینکه کار را ادامه بدهیم یا نه تصمیم گیری شود.

دکتر کوشا: اگر بخواهیم توقف را برداریم باید با یک مطالعه باشد.

دکتر علیزاده طباطبایی: اگر بخواهد ادامه پیدا کند و تابحال 850 میلیون تومان هم برای نقشه ها داده ایم. این مبالغی را که پرداخت کرده ایم از بینمی رود. به نظر من بهتر است ادامه پیدا کند.

دکتر مالکی: قبلاً جلسات متعدد کارشناسی گذاشته ایم که فقط برای اسکلت 15 میلیون باید بدهیم ولی اگر گودبرداری شود و بماند مشکلات زیادی ایجاد می کند. من با اصل قضیه موافقم ولی برای عدول باید تصمیم گیری شود.

آقای جندقی: سال 76 برای ساختمان فعلی دیناری پول نداشتیم ولی چون به تدریج باید پرداخت می شد انجام دادیم و ساختمان به پایان رسید. 40 میلیون را که یکجا نباید بپردازیم. می توانیم حتی از وکلا قرض بگیریم و بسازیم. نباید از ساختن بترسیم. مگر کانون کارشناسان پول دارد که می خواهد بسازد.همه مطالعات انجام شد و نباید آن را رها کنیم.

دکتر آقایی: ساختمان سعادت آباد از مطالبات وکلا است. پس باید آن را بسازیم. نیاز هم داریم. برای بسیاری جلسات جای کافی نداریم. به خصوص که بعضی کانون ها ساختمان های بسیار بهتری نسبت به کانون مرکز دارند. کافی است همان طور که آقای جندقی فرمودند مرحله به مرحله بسازیم.

دکتر نجفی توانا: بحث مصلحت سنجی است. خود کمیسیون ساختمان از نظر کارشناسی گفته صلاح نیست. به علاوه اگر با این نقشه ساخته شود جواب هیچ یک از نیازهای ما را نخواهد داد. کانون را زیر خرج نبریم و اگر قرار است هزینه کنیم جایی بسازیم که نیازهای ما را برطرف کند. امکان جابجایی با یک زمین 10000 متری هست.

دکتر حسین آبادی: با اعلام کفایت مذاکرات طبق گفته دکتر کوشا بررسی هایی بشود و پس از تعطیلات در اولین جلسه مطرح شود.

آقای جندقی: امروز باید یک تصمیم مثبت یا منفی گرفته شود.

دکتر علیزاده طباطبایی: من در دوره قبل بررسی کردم فعلاً 2000 متر را نمی توانیم بسازیم چطور 10000 متر را بسازیم.

دکتر حسین آبادی: قرار است یک زمین به کانون داده شود ولی این پروژه برای ساخت زمینفعلی باید انجام شود.

دکتر کوشا: باید ابتدا تأمین منابع شود. بدون آن امکان ساختمان نیست.

در مورد عدول از توقف ساختمان سعادت آباد رأی گیری شد و با 7 رأی تصویب شد.

دستور اول جلسه : آزمون ورودی

آقای مصباح: این دستور جلسه با تقاضای سه نفر از همکاران محترم مطرح شده که حداکثر تا تاریخ اول اردیبهشت اگر کسی کارت پایان خدمت گرفته باشد حق شرکت در امتحان ورودی را داشته باشد.

دکتر نجفی توانا: قریب 70 هزار نفر در آزمون شرکت می کنند ولی بیش از 2000 نفر حداکثر نمی گیریم. پس از قبولی برای ثبت نام باید مدرک نظام وظیفه را داشته باشند. (پایان خدمت یا معافیت)

آقای غفاری: با تأیید فرمایش دکتر نجفی توانا تکمیل می کنم که معافیت موقت کفالت هر سه سال یکبار صادر می شود.

آقای جندقی: افرادی که معافیت موقت می گیرند با گرفتن پرونده ها ایجاد مشکلاتی برای کانون می کنند.

آقای مصباح: مطلبی که آقای جندقی می فرمایند با تجربه حاصل شده و باید به آن توجه شود.

آقای کمیلی: من قرار بود در این مورد بررسی کنم که نتیجه را اعلام می کنم. صدور پروانه طبق قانون موکول به ارائه پایان خدمت یا معافیت از خدمت است و اگر نداشته باشند سیستم قبول نمی کند و برخی در این مورد یک تاریخ غیرواقعی اعلام می کنند. اکنون بحث بر این است که وفق مواد 31 و 32 داشتن این مدرک به زمان ثبت نام پس از قبولی منتقل شود. همه کانون ها ملاک را در مهرماه (یعنی زمان ثبت نام در آزمون) می گذارند و اگر ما چنین کاری بکنیم که موضوع را به جای مهرماه به بهمن ماه موکول کنیم. همه متقاضیان به کانون مرکز هجوم می آورند و بار کانون مرکز زیاد می شود.

دکتر آقایی: در صورتی خوب است که یک تاریخ مشخصی برای صدور در نظر بگیریم. ضمناً کانون ها در حال بومی گزینی هستند.

دکتر حسین آبادی: فعلاً برای بند دال چنین شرطی را گذاشته ایم ولی برای دیگران نمی توانیم این ارجحیت راقایل شویم.

آقای سردارزاده: اگر تعداد شرکت کنندگان در آزمون مرکز زیاد شود چقدر از منبع ثبت نام به کانون تعلق می گیرد.

دکتر حسین آبادی: من انتخاب اصلح را تأکید کردم ولی از این بابت هم 75% به کانون تعلق می گیرد.

موضوع با 11 رأی تصویب که اگر معافیت دائم یا پایان خدمت را در زمان ثبت نام (پس از قبولی) بیاورند کافی است و تا یک ماه وقت دارند برای صدور وگرنه از ذخیره ها استفاده خواهد شد.

سپس دستورات نقل و انتقال، صدور و بررسی تقاضای متقاضیان مطرح شد.

سپس دکتر حسین آبادی: در مورد کمیسیون نظارت آقایان علوی نصر، علی اکبری، بهرام طاهری و حمید هاشمیان از فعالین این کمیسیون بوده اند. آقای خلیلی همه به عنوان دبیر کمیسیون تقاضای افزودن آنان را به کمیسیون کرده است.

دکتر آذربایجانی: این افراد مورد تأیید ما هم هستند اما طبق روال عادی نیست و دبیر هر کمیسیون را باید اعضای همان کمیسیون انتخاب نمایند.

آقای سردارزاده: آقای مرتضی خلیلی سه دوره دبیر کمیسیون نظارت بوده اند.

آقای طالع: این افراد واقعاً کار کرده اند و بهتر است انتخاب شوند.

رأی گیری شد و با 9 رأی در مورد 5 نفر با عضویت افراد فوق الذکر موافقت شد.

جلسه در ساعت 12/55 خاتمه یافت.


منبع: کانون  وکلای مرکز

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic