جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان

اولین مصاحبه با اعضای هیات مدیره دوره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز
این مصاحبه در روز جمعه 92/12/23 دقایقی قبل از اعلام نهایی نتیجه آرا توسط خانم زینب حبیب نژاد با آن عده از کاندیداهایی که در کانون حضور داشتند، انجام شده است. به دلیل شلوغی فوق العاده و سروصدای زیاد محل انجام مصاحبه ها، بعضی از جملات ناقص و نامفهوم بوده که ممکن است ابهاماتی در درک مفاهیم و اشتباهات مختصری در پیاده کردن آن وجود داشته باشد؛ که جاودان حاضر است چنانچه اصلاحیه یا توضیحی از سوی مصاحبه شوندگان  ارسال شود، در این وبگاه درج کند.
ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : اولین مصاحبه با اعضای هیات مدیره دوره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای حسین احمدی لاکلایه وکیل دادگستری


مصاحبه بیست و نهمادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای مسعود رسولی وکیل دادگستری


مصاحبه بیست و هشتم
ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با سرکار خانم عشرت محمد حسن وکیل دادگستری


مصاحبه بیست و هفتم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکزمصاحبه با جناب آقای علی حامد توسلی وکیل دادگستری


مصاحبه بیست و پنجم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای اسماعیل سلوکی وکیل دادگستری


مصاحبه بیست و ششم
ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکزمصاحبه با جناب آقای محمدجواد رفیعی وکیل دادگستری

مصاحبه بیست و چهارم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای محمد تقی اشرف زاده وکیل دادگستری

مصاحبه بیست و سوم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکزمصاحبه با جناب آقای دکتر حسین محمد نبی وکیل دادگستری

مصاحبه بیست و دوم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای محمد فرض پور ماچیانی وکیل دادگستری

مصاحبه بیست و یکم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با سرکار خانم شهناز سجادی وکیل دادگستری

مصاحبه بیستم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای شاهپور دولتشاهی وکیل دادگستری

مصاحبه نوزدهم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای دکتر عبدالعلی محمدی  وکیل دادگستری 

مصاحبه هیجدهم

بخش اول


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :
مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای دکتر  عبدالعلی محمدی  وکیل دادگستری 

مصاحیه هیجدهم

بخش دومادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکزمصاحبه با جناب آقای دکتر حسین عسکری راد

 مصاحبه هفدهم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با جناب آقای علیرضا کعبیان پور وکیل دادگستری


مصاحبه شانزدهم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای دکتر  علی نجفی توانا وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه


مصاحبه پانزدهم

بخش اول

ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :


مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای دکتر  علی نجفی توانا وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه


مصاحبه پانزدهم

بخش دوم


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای دکتر مهدی یوسفی صادق لو وکیل دادگستریو مدرس دانشگاه


مصاحبه چهاردهم را با جناب آقای دکتر مهدی یوسفی صادق لو  داشته ­ایم که خدمتتان تقدیم و آمادگی خود را برای انجام مصاحبه و انعکاس نظرات سایر داوطلبان - با اولویت نامزدهای جدید - اعلام می ­داریم.


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز
مصاحبه با سرکار خانم  فریده غیرت  وکیل دادگستریمصاحبه سیزدهم را  با سرکار خانم  فریده غیرت داشته ­ایم  که خدمتتان تقدیم و آمادگی خود را برای انجام مصاحبه و انعکاس نظرات سایر داوطلبان - با اولویت نامزدهای جدید - اعلام می ­داریم.
ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با جناب آقای رضا نوروزی وکیل دادگستری و دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلاءمصاحبه دوازدهم را با جناب آقای رضا نوروزی  داشته ­ایم  که خدمتتان تقدیم و آمادگی خود را برای انجام مصاحبه و انعکاس نظرات سایر داوطلبان - با اولویت نامزدهای جدید - اعلام می ­داریم.

ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :

مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز

مصاحبه با سرکار خانم  دکتر بهشید ارفع نیا  وکیل دادگستری و مدرس دانشگاهمصاحبه یازدهم را  با سرکار خانم دکتر بهشید ارفع نیا  داشته ­ایم  که خدمتتان تقدیم و آمادگی خود را برای انجام مصاحبه و انعکاس نظرات سایر داوطلبان - با اولویت نامزدهای جدید - اعلام می ­داریم.


ادامه مطلب


نوع مطلب : مصاحبه، 
برچسب ها : مصاحبه نامزدهای بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic